luni, 9 mai 2016

FRUMUSEȚEA SATULUI ROMÂNESC (I). COTNARI


Cetatea geto-dacică, sec,IV î.e.n.
Multă vreme, acasă însemna pentru români, satul. Astăzi, majoritatea satelor românești sunt depopulate. Migrarea sătenilor spre oraș a început odată cu marea industrializare a epocii socialiste și a continuat dramatic cu migrarea spre alte țări, după anii 90 ai secolului trecut.
Nimic nu era mai frumos în lume ca înserarea din satele românești, fenomen surprins și evocat de marele nostru poet national, Mihai Eminescu sau ca sacralitatea sărbătorilor creștine ale Crăciunului și ale Paștilor ori ale celor mitice: obiceiurile  Anului Nou, aprinderea rugurilor la solstiții și echinocții și multe alte obiceiuri, care se pierd încetul cu încetul.
 Mai sunt sate care mai trăiesc și despre frumusețea, bogăția lor voi vorbi eu în încercările mele de a vă trezi interesul pentru satul românesc.
Podul de piatră, Ștefan cel Mare
Biserica Sfânta Parascheva, 1495
 Mi-am propus să încep cu Cotnari, comună situată în județul Iași, la capătul Drumului Vinului de la Hârlău la Cotnari  ( pe acest drum, la  o adîncime uneori de peste 15 metri și o înălțime de 6 metri, există  un adevărat oraș subteran, cu “palate” cu bolți înalte, construit de-a lungul secolelor de boierii români cu dragoste pentru viticultură), pe malul Bahluiului, înconjurată de dealuri cu vii, declarate rezervă viticolă și pomi fructiferi, cu păduri seculare de goruni și fagi ( Rezervația Naturală Cătălina, care se întinde pe o suprafață de 7,6 ha)). Dacă intri în comună dinspre Hîrlău, treci peste podul construit din porunca lui Ștefan cel Mare din piatră de râu cioplită, lung de 42 m. Comuna este mare, având în componență 11 sate în care conviețuiesc peste 7000 de locuitori și are, ca majoritatea comunelor noastre, monumente frumoase, unele îngrijite, altele lăsate în paragină. De exemplu, pe Dealul Cătălina, se află ruinele cetății geto-dacice, din sec.IV î..en., care a fost conservată și acoperită cu o copertină din sticlă, cu mari eforturi materiale și tehnice,  la inițiativa  arheologilor Adrian și Marilena Florescu. Astăzi, această construcție a fost distrusă, iar zidurile se deteriorează de la o zi la alta. Aici, a ținut piept ultimului val al sciților, conducătorul geților, Zoran, al cărui mormânt se află pe Dealul Regilor de la Cucuteni și al cărui tezaur funerar a fost descoperit la Băiceni.
Casă tradițională
  Cotnariul este cunoscut pentru celebrul său vin  ca, fiind cel mai bun vin alb românesc. Viile și vinul făcut aici i-au atras pe domnitorii nostri spre acest loc, construind o Curte Domnească, menționată documentar în anul 1441 ( astăzi păstrată în ruine), biserici ( cea mai veche, care se păstrează este  Biserica Ortodoxă "Cuvioasa Parascheva" – 1495- ctitorie atribuită lui Ștefan cel Mare; este o construcție de plan dreptunghiular, fără turlă, împărțită în pronaos, naos și altar, având fațadele simple, tencuite și văruite care nu au niciun fel de decorații și nici cornișă, iar în interior nu este pictată), școli înalte ( Despot Vodă a întemeiat Schola Latina în anul 1563, o școală de tip umanist, unde a predat la începuturi Ioan Sommerus; la acestă școală se învăța 5 ani și a dăinuit peste 100 de ani), crame, făcând din Cotnari o prosperă așezare urbană unde conviețuiau alături de români, unguri, germani, cu religii diferite: ortodoxă, catolică, protestantă, unde se desfășurau  activități agrare, meșteșugărești, comerciale și culturale. Alexandru Ioan Cuza a scos, oficial, pentru prima oară vinul de Cotnari pe piața europeană, participând la Concursul Internațional de la Paris, unde Grasa de Cotnari a obținut distincția supremă.
Intrare în cramă
  Astăzi, la Cotnari, vezi clădiri noi, cu arhitectură modernă, dar și clădiri vechi cu arhitectură tradițională, poți vizita crama, Muzeul Viilor și al Vinului, aflat în casa Logofătului Tăutu ( secolul al XVIII-lea) organizat pe trei sectiuni Nașterea - Nunta - Moartea, iar obiectele expuse arată că vinul face parte din viața omului de la naștere și până când moarte. De asemena, se poate participa la sărbătorile satului, care încep pe 15 septembrie, de Ziua Crucii, cu Sărbătoarea Strugurilor (menționată documentar în anul 1770), când preoții stropesc cu agheazmă viile.
 Vă doresc o degustare pe placul dumneavoastră, la Crama din Cotnari!
 Pe curând,
 Earnest


Niciun comentariu: