miercuri, 22 aprilie 2015

MONUMENTE UITATE (XI).BISERICA "VOVIDENIA " DIN BUCUREȘTI

Biserica cu Sfinți (cu Sibile)

 Una dintre cele mai frumoase biserici ale Bucureștilor, monument uitat cu desăvârșire atât de către edilii sectorului 2 ai capitalei, de enoriași dar și de către Patriarhie, este Biserica "Vovidenia", cunoscută și cu numele de Biserica cu Sfinți sau Biserica cu Sibile. Biserica este pe Calea Moșilor, în Mahalaua Fierea ( de la numele primului ctitor al bisericii, preotul Fierea din Băjești-Ilfov, călugărit cu numele de Filoftei), cunoscută și cu numele de Mahalaua Sfinților ( de la numele bisericii, ambele descrise de Mircea Eliade în "Dubla existență a lui Spiridon V.Vădastra") sau cu numele sectorului Culoarea de Roșu, cum a fost numită această zonă, la prima împărțire a capitalei pe sectoare, în secolul al XIX-lea, care în scurt timp va deveni city-ul financiar al orașului modern.
    Actuala biserică a fost ridicată în anul 1728, în timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat, de către Mitropolitul Daniil al Țării Românești, pe locul fostei biserici de lemn ctitorită de preotul Fierea și fiul său, Pană, la sfârșitul secolului al XVII-lea și închinată Mitropoliei Țării Românești, întărită prin blestem de către Patriarhul Atanasie al Antiohiei: " ca mitropoliții să aibă a căutare de sfânta biserică aceasta și purtarea de grijă, că de s-ar surpa sau descoperi, den venitul bisericii și al moșiilor ei, s-aibă a o ridica și a o acoperi și și nu stea făr- de preot”. ( atenție! biserica a fost dată în grija Mitropoliei, devenită Patriarhie, iar în baza acestei danii și blestem, Mitropolitul Daniil a ridicat o nouă biserică din zid, el îndeplinindu-și astfel  sarcina).
   Biserica este construită, pe plan treflat, în stil brâncovenesc, cu turla pe naos și clopotnița pe pronaos, pridvorul fiind susținut pe stâlpi din zidărie de cărămidă și arcade în acoladă frântă. Fațadele sunt împărțite în două registre printr-un brâu cu profil pronunțat, format dintr-un tor lat între două profile plane. Ambele registre sunt decorate cu arcade oarbe, polilobate și cu vârf în acoladă. Registrul superior are firide duble, fără stâlpișori intermediari. În aceste firide, sunt pictați 10 filosofi greci ai Antichității, cărora oamenii le-au spus în mod ciudat "sfinți". Alături de aceștia se găsesc  9 figuri de Sibile, de unde și numele bisericii. Sibilele sunt prezente în bisericile creștine alături de proroci, cum sunt cele  pictate de Michelangelo pe plafonul Capelei Sixtine, cum sunt cele pictate alături sau dedesubtul Arborelui lui Ieseu, pe celebrele biserici din Bucovina sau pictate separat de către zugravii munteni Dinu și Manole, din secolul al XVII-lea, pe bisericile din Târgu Hurezu, Câineni, Folești-Genumeni, Copăceni ș.a. Pictarea Sibilelor, într-un locaș de cult, este explicată prin faptul că ele au prezis nașterea lui Iisus. Impresionantă este și pictura murală din interiorul bisericii, descoperindu-se sub stratul actual al bisericii, pictura originală din vremea lui Daniil. Menționăm că pictura exterioară, destul de prost conservată, aparține secolului al XIX-lea .
Ferestrele au ancadramente de piatră sculptată în stilul brâncovenesc.Fiind contemporană cu Biserica Stavropoleos, mulți consideră, analizând stilul picturii, că ele au fost pictate de acelaș artist.
În interiorul bisericii, se află mormintele  primilor ctitori.
Documentele consemnează că Anton Pan, la vârsta de 16 ani, a fost cântărețul, adică dacălul, acestei  biserici, în anul 1812.
Biserica este închisă. Aici nu se mai slujește, pentru că sunt puțini enoriași, iar biserica se degradează. Actualii ierarhi ignoră întru totul blestemul Patriarhului. Și acum nu se mai poate da vina pe comunism și pe răposatul Ceaușescu.
 Pe curând,
 Earnest

Un comentariu:

Ionel Coşniceru spunea...

Fiecare dintre noi are sub picioare propriul său zăcământ diamantifer. Înainte de a explora pajiştile care par mai verzi numai pentru că se află la distanţă, asigură-te că ai explorat propria ta parcelă de iarbă. Asta scrie celebrul Colin Turner în cartea ”Născut pentru succes”. Căutăm urgent colaboratori part-time care vor să câștige bani în timpul liber, într-un proiect unic la nivel mondial. Oferim contract de comision. Pentru mai multe detalii, trimiteți mesajul PROIECT la adresa de email: locmunca.office@gmail.com