marți, 20 iunie 2017

LOCURI SACRE (V). SFÂNTA MĂNĂSTIRE HODOŞ-BODROG

Complexul monahal Hodoş-Bodrog
Mănăstirea Hodoş-Bodrog, se află în judeţul Arad, la 12 km. de la Arad spre Periam, pe malul drept al cursului inferior al Mureşului. Este considerată cea mai veche mănăstire din România, care nu şi-a întrerupt niciodată activitatea, indiferent de vremuri: invazia tătară din anul 1241, stăpânirile străine: maghiară, otomană, austriacă. 
Legenda spune că biserica mănăstirii a fost ridicată pe locul unde un taur din turma unui păstor a scos cu coarnele, dintr-o movilă de pământ, Icoana Maicii Domnului cu Pruncul ( datată de specialişti în secolele VI-VII). Coarnele taurului, cât şi icoana se află în biserica veche a mănăstirii. Etimologia numelui mănăstirii se găseşte în cuvintele de origine slavă: hudus care înseamnă maiestos (Hodoş era numele taurului)  şi  bodrog care înseamnă printre ape, referindu-e la aşezarea geografică a mănăstirii.
  Documentele vorbesc despre existenţa acestei mănăstiri din vremea  voievodului Ahtum (sec. XI), unde locuiau  călugări greci de rit răsăritean, iar într-un document din anul 1216, aceasta este consemnată cu numele de Ciala, după pădurea în apropierea căreia se afla şi aparţinea sistemului monahic teodosian, cu centrul la Ierusalim. Cu numele actual, Hodoş-Bodrog, apare într-un document din anul 1551. Biserica a fost arsă în timpul invaziei tătare, dar viaţa monahală a continuat, fiind menţionată într-un document din anul 1278.
 Complexul monahal actual este alcătuit din biserica veche, turnul -clopotniţă, paraclisul (1935), biserica nouă (1997), muzeul, biblioteca,chiliile  ( mănăstirea are 25 de vieţuitori), atelierele.
Icoana făcătoare de minuni, sec. VI-VII
Biserica veche a fost ridicată în anul 1370, în stil triconic bizantin, din cărămidă romană, însemnată cu sigiliul Legiunii V Macedonica. Turnul-clopotniţă se păstrează din aceeaşi perioadă, pe el găsindu-se o emblemă executată mai târziu (probabil când au fost modificate acoperişurile celor două construcţii, în secolul al XVII-lea, în stil baroc), reprezentând doi oastaşi , având capete de turci, în vârful săbiilor.
Biserica a fost pictată încă din secolul al XIV-lea, din acea perioadă păstrându-se fresca ,,Maica Domnului cu Pruncul Iisus pe tron", o minunată realizare artistică, specifică şcolilor de pictură din epocă, realizată în  nuanţe de culori pornind de la auriu spre cărămiziu. Restul picturilor, păstrate din anul 1680, aparţin lui  Nicodim Diaconul, format la Şcoala de pictură de la Hurezi. Pictura a fost refăcută în anii 2009-2010 de Adriana şi Marius Oprea.
  Mănăstirea Hodoş_Bodrog a fost de două ori reşedinţă episcopală , şi anume, în anul 1651 în vremea Episcopului Sofronie de Lipova şi Gyula şi în anul 1695, în timpul Epicopului Isaia Diacovici de  Timişoara şi Ienopolei.
  Începând cu  perioada medievală, la mănăstire a existat o şcoală pentru copiii de ţărani din împrejurimi, şcoală de instruire şi practică teologică a preoţilor, începând cu secolul al XVIII-lea, iar între anii 1939 şi 1948 a existat o şcoală-orfelinat, înfiinţată de mănăstire. La mănăstire, existau copişti care desfăşurau o bogată activitate. În anul 1788, aici şi-a desfăşurat activitatea călugărul cărturar Naum Râmniceanu. Tot aici, au fost călugăriţi mitropoliţi ai Ardealului, printre care Nicolae Bălan, Patriarhul Miron Cristea şi foarte mulţi episcopi. 
Maica Domnului cu Pruncul Iisus pe tron,, sec. XIV
Muzeul mănăstirii păstrează obiecte de cult valoroase , iar biblioteca are o colecţie de cărţi rare, printre care Psaltirea de la Veneţia, 1520,  Explicarea credinţei ortodoxe a Sfântului Ioan Damaschin, Bazel, 1548, , Biblia, Ostrog, 1581, Biblia de la Blaj, 1795 şi multe altele.cărţi.
   Sacralitatea acestei mănăstiri este dată de rezistenţa ei în faţa persecuţiilor străine, ceea ce ne dovedeşte, că nu întâmplător a fost descoperită icoana de către taur, care a protejat mănăstirea, pentru ca această să rămână un bastion de rezistenţă creştină ortodoxă a românilor din Banat.
Pe curând,
Earnest


Niciun comentariu: