duminică, 28 ianuarie 2018

EARNEST VĂ RECOMANDĂ O CARTE (XXXV). MIRCEA PĂCURARIU, POLITICA STATULUI UNGAR FAȚĂ DE BISERICA ROMÂNEASCĂ DIN TRANSILVANIA ÎN PERIOADA DUALISMULUI (1867-1918)

Mircea Păcurariu. n.30 iulie, Ruși, Hunedoara
 ,,Părintele Profesor Academician Mircea Păcurariu este perceput spiritual ca un mare dar al lui Dumnezeu pentru Biserica Ortodoxă Română, tocmai pentru că sfinția sa a înmulțit darurile primite de la Dumnezeu şi le-a pus în slujba Bisericii, fiind astăzi o vie şi intensă conștiință de slujire eclesială, un specialist de renume în Istoria Bisericii Ortodoxe Române, un promotor erudit şi pasionat al spiritualității ortodoxe în ţară şi în contactele cu istorici şi teologi din străinătate."
† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române)

Mircea Păcurariu este una dintre marile personalități științifice ale B.O.R. a fost profesor universitar la facultățile de teologie din Iași și Sibiu, Decan al Facultății de Teologie "Andrei Șaguna" din Sibiu,  este membru titular al Academiei Române. Mircea Păcurariu este cunoscut, în special,  pentru valoroasa sa lucrare ,,Istoria Bisericii Ortodoxe Române", prima sinteză a istoriei creștinismului în spațiul românesc. Deosebit de valoroase sunt  și lucrările ,,Legăturile Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania cu Țara Românească și Moldova în secolele XVI-XVIII ", ,,Sfinți daco-romani și români", ,,Dicționarul Teologilor Români" și nu în ultimul rând, lucrarea pe care v-o recomand astăzi.
     ,, Politica statului ungar față de Biserica Românească din Transilvania în perioada dualismului (1867-1918)" mi-a fost recomandată și împrumutată de o colegă, căreia îi mulțumesc încă o dată, și pe această cale. Această carte a apărut la Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Sibiu, în anul 1986 și pe lângă o Întroducere, În loc de concluzii și 5 capitole, cuprinde , în Anexe, documente, dintre care unele sunt publicate pentru prima dată.
     Ideea principală pe care profesorul universitar Mircea Păcurariu o prezintă și o dezvoltă, argumentând-o cu fapte și documente este politica statului maghiar de deznaționalizare în perioada dualismului nu numai a românilor din Transilvania, ci și a minorităților naționale de aici: sârbi, sloveni, slovaci, croați, ruteni. Statul maghiar a folosit toate mijloacele, pentru a-și înfăptui politica, începând cu falsificarea recensămintelor și continuând cu maghiarizarea numelor personale, a numirilor de localități, cu desființarea învățământului în limba română, chiar și a celui confesional, deportarea și întemnițarea a numeroși preoți și intelectuali români, colonizarea cu elemente maghiare a zonelor locuite de grupuri etnice, atragerea credincioșilor ortodocși și greco-catolici la romano-catolici, reformați și unitarieni.
    De asemenea, profesorul universitar Mircea Păcurariu însistă asupra rolului pe care l-a jucat Biserica Românească din Transilvania în Războiul de Independență din 1877-1878, în lupta de rezistență a românilor împotriva politicii de deznaționalizare a statului maghiar, în activitățile pentru unire și independență, înainte și mai ales în timpul Primului Război Mondial, prezintă activitatea preotului Vasile Lucaciu la București, pentru a convinge autoritățile, pentru intrarea României în război, alături de Antanta și apoi ca ,,ambasador" al românilor în SUA, Italia, Franța, pentru a face cunoscute pretutindeni revendicările românești.
   Având în vedere faptul că Patriarhia Română a declarat anul 2018  „Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam” şi „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”, m-am gândit să vă recomand această carte, pentru a se cunoaște o parte din suferințele îndurate de strămoșii noștri și lupta acestora pentru unitate și independență națională a tuturor românilor.
Pe curând,
Earnest

duminică, 21 ianuarie 2018

PREGĂTIREA CENTENARULUI MARII UNIRI (IV). LEGILE ȘCOLARE ALE LUI APPONYI

Viena 1846-Geneva 1933
 ,,Românii sunt o rasă inferioară, 
incapabilă să guverneze şi greu guvernabilă."
( Albert Apponyi)
  Albert Apponyi a fost în două rânduri Ministrul Cultelor și al Instrucției Publice din Ungaria, în perioada dualismului austro-ungar și membru în delegația maghiară la Tratatul de Pace de la Paris (1919-1920). Pentru a-și susține punctele de vedere, privind dreptul Ungariei asupra Transilvaniei, ungurii au argumentat în memoriile lor inferioritatea românilor și faptul că  românii au venit în Transilvania, din Balcani, în secolele XIV-XVI, uitând că tot ei, în scrierile lor, vorbeau că i-au găsit aici pe români, atunci când s-au așazat în Panonia.
  De ce , acum, în pregătirea Centenarului Marii Uniri m-am gândit să prezint legile școlare ale acestui ministru?. Pentru că m-a deranjat, din nou, afirmația liderilor udemeriști referitoare la faptul că minorității maghiare nu i se recunoaște în România identitatea culturală și națională. Să fim serioși! Atâta timp cât au învățământ in limba maghiară, de la nivel preșcolar până la cel universitar, cât pot scrie și publica  în limba lor, cât pot avea reprezentări artistice în limba lor, mass media cât și spațiu pe transmisie și pe televiziunea publică, dreptul de a   învăța însăși istoria și geografia României în limba maghiară, îndrăznesc să afirme că nu au identitate culturală și națională în România, unde sunt , la urma urmei, o minoritate națională?. Să vedem ce drepturi de identitate națională și culturală aveau românii în propria lor țară, când erau sub ocupația austro-ungară!
 În calitatea lui de ministru, Albert Apponyi a dat legi prin care le interzicea românilor  să învețe în limba română, indiferent dacă școala  era publică sau confesională, dacă profesorii erau plătiți de stat sau de persoane private.
Menționez, mai jos, câteva din prevederile celebrelor legi școlare:
1. Au fost înființate azile ( grădinițe) atât la sate cât și la orașe cu scopul de a-i învăța pe copii limba maghiară.
2. La sfârșitul școlii primare, la vârsta de 10 ani, toți elevii trebuiau să știe să vorbească, să scrie, să-și exprime gândurile, în limba maghiară.
3. Învățătorii aveau obligația ,,de a întări în sufletul elevilor spiritul de alipire  către patria maghiară și conștiința apartenenței la națiunea maghiară și modul de gândire moral-religios."
4. În sălile de clasă, trebuiau să fie afișate tabele de perete cu subiecte din istoria Ungariei.
5. În școli, erau trimiși comisari guvernamentali care supravegheau dacă erau respectate legile școlare. 
6. A fost constituită ,, zona sau granița culturală", prin etatizarea școlilor românești private, de-a lungul Carpaților sau  celor ale căror învățători s-au refugiat în România, ,,pentru ca țara să fie deplin asigurată în contra strecurării oricărui spirit de atragere către statul vecin."
7. Era menținută lista cărților interzise în școli , care aveau chipul lui Decebal și Traian, cele trimise de Liga pentru Unitatea Culturală a tuturor Românilor, a unor cărți de istoria și geografia Transilvaniei, a Ungariei cât și sancțiunile acordate cadrelor didactice, care nu respectau instrucțiunile, de la amendă până la închisoare.
  În România, unde udemeriștii spun că maghiarilor nu li se respectă  identitatea națională și culturală, mulți maghiari nu știu să-și exprime, oral sau în scris,  gândurile în limba română, în școlile cu predare în limba maghiară nimeni nu-i obligă să pună tabele cu istoria României prin sălile de clasă și ,mai ales, nimeni nu supraveghează în școli, dacă tinerii sunt educați în spiritul apartenenței la statul român sau în spiritul aparteneței la statul maghiar.
Pe curând,
Earnest

duminică, 14 ianuarie 2018

DESPRE MISOGINI ȘI MISOGINISM      ,,Femeile sunt nişte nulităţi simpatice. 
Cu cât te gândeşti mai mult la ele, cu 
atât le înţelegi mai puţin".(Emil Cioran)  Dacă analizezi cu atenţie zicerea lui Emil Cioran, constaţi că, în prima propoziţie, filosoful este un misogin prin excelenţa, iar din a doua propoziţie găseşti şi răspunsul atitudinii sale misogine: frustrarea  sa, ca rezultat al faptului că nu poate, ori cât de mult s-ar gândi, să înţeleagă o femeie ( pentru mine, este un fapt de neînţeles pentru un filosof). Pentru Sigmund Freud, femeia este tot timpul în mintea bărbatului ( acum depinde de ce, cu ce scop sau cu ce  folos este în mintea lui?!)
  Ce este de fapt un  misogin şi ce este misoginismul?
 Etimologia cuvântului misogin se găseşte în două cuvinte greceşti: ,,misos" care înseamnă  ,,ură" şi ,,gunê"care înseamnă  ,,femeie", deci misoginul este persoana care urăşte femeile şi, în general, este vorba despre un bărbat. Misoginismul este o formă de discriminare, care constă într-o atitudine de ostilitate sau de dispreț față de femei. Misoginismul îşi are originea în mentalitatea că femeia este inferioară bărbatului atât din punct de vedere fizic cât şi din punct de vedere  intelectual şi moral ( numai dacă ne gândim la etimologia cuvântului virtuos, care are ca rădăcină latinescul ,,vir", ,,bărbat", înţelegem că doar bărbaţii puteau fi virtuoşi, adică înzestraţi cu talent, care să respecte și să realizeze în  mod  consecvent dezideratele , principiile şi normele morale.) Misoginilor le-a mai dat şi religia mozaică şi creştină ,,apă la moară", prin faptul că în Biblie se spune că Eva a fost creată din coasta lui Adam, ceea ce eu cred că aceasta este o minciună, realizată prin falsificare a textului original de cei   care au transcris Biblia. De fapt, toate religiile pun femeile în inferioritate şi sub ascultarea bărbatului, dar de aici până la ură este un mare pas, mai ales că toţi bărbaţii ştiu că  sunt fiii femeii. Discriminarea a existat şi în normele juridice şi se mai păstrează în unele culturi, , dacă analizăm doar prevederile privind dreptul de succesiune sau pedepsele acordate pentru adulter. 
   Misoginismul este o problemă şi în România zilelor noastre. Surprinzător este faptul că statisticile arată că în ţara noastră procentele femeilor cu studii superioare sunt mai mari decât procentele bărbaților absolvenți, în mai multe domenii. Varietatea domeniilor în care femeile sunt calificate și în care au competențe înalte este uimitoare. Însă, bărbaţii nu acceptă să fie conduşi la locul de muncă , de o femeie. Chiar şi în instituţiile unde numărul amgajaţilor este format în majoritate din femei, şeful este, în general, un bărbat. În politică, în administraţie,  este aceeaşi situaţie. Câte femei sunt primari, prefecţi, preşedinţi de consilii judeţene, consilieri ori parlamentari, deşi se dovedesc, atunci când ocupă aceste funcţii, ca fiind mult mai active, harnice şi eficiente la locul lor de muncă ca bărbaţii.
   Revenind la misoginii noştri masculi, cred că am putea face un top al celor mai mari misogini. Pe primul loc îl situez pe Premierul Mihai Tudose. Nu s-a lăsat, până nu a scăpat de două ministrese; Rovana. Plumb şi Sevil Shhaideh (care era şi vicepremier) pe motiv că sunt penale ( cum se explică faptul că a uitat că şi Gică Popescu e penal?). De asemenea, a intrat în conflict cu G. Firea, iar acum i s-a pus pată pe Carmen Dan. De Doina Pană a scăpat uşor, pentru că şi-a dat demisia pe motiv de boală ( de n-o fi plecat dânsă, pentru că nu mai suporta mârlăniile şi limbajul Premierului). Au mai rămas trei doamne în fruntea ministerelor ( dintre care Gabriela Gavrilescu este şi vicepremier) şi probabil va încerca să scape şi de ele, dacă va mai rămâne Premier sau dacă i se va permite să restructureze Guvernul.
Al doilea mare misogin este sindicalistul Dumitru Coarnă, care nu concepe ca Ministrul Afacerilor Interne să fie o femeie. Carmen Dan este o nepricepută, după cum nici Olguţa Vasilescu nu pricepe şi nu înţelege nimic, în viziunea sindicalistului. Deunăzi se ,,răţoia" la Sandra Stoicescu, reproşându-i că nu pricepe, nu înţelege ceea ce susţinea el!
Al treilea misogin este însuşi Preşedintele ţării: Klaus Werneer Iohannis. Nu a acceptat-o pe Sevil Shhaideh ca  Premier, pentru că este femeie, acesta este adevăratul motiv. Nu putea el să negocieze cu o femeie! Ar fi fost sub demnitatea sa!. 
Lista o puteţi continua şi dumneavoastră!
Pe curând,
Earnest

marți, 9 ianuarie 2018

ROMÂNCE CELEBRE (IX).FLORENTINA MOSORA

Florentina Mosora
n.1940, Cluj, d.1994, Liege


 ,,Florentina Mosora era o adevărată savantă.” 
 (Jacques Nihouil – profesor universitar, Universitatea din Liège)

Florentina Ioana Stan Mosora, frumoasa şatenă cu ochii verzi, este cunoscută românilor mai degrabă ca artistă, decât ca om de știință. Datorită frumuseții sale, din anii studenției de la  vârsta de  19 ani, a fost distribuită în 5 filme:  "Baieţii nostrii (1959)", "Sub cupola albastră (1962)","Post-Restant (1961)", "Dragoste la zero grade (1964)". Însă tânăra Riri, cum era numită de colegi, a  renunţat la succesul din lumea artistică, pentru a-şi urma vocaţia ştiinţifică. 
  Florentina Mosora a fost licențiată în bilogie și în fizică ( ambele diplome au fost recunoscute și în Belgia),  specializându-se în biomecanică, urmărind aplicarea legilor fizice la corpul uman. A înființat catedra de biomecanică la Universitatea din Liege. A urmat numeroase specializări la cele mai renumite universități din Europa: URSS, Germania, Franța, Anglia, Belgia. De asemenea, s-a specializat în oceaonografie. În anul 1971, a obținut titlul de doctor  în ştiinţe (specialitatea biofizică), la Universitatea Bucureşti, cu teza: Aspecte biofizice ale problemei apei şi ionilor de clor în apă.
 Între anii 1961și 1967 a fost cercetător ştiinţific la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Între anii 1965 și 1970 a fost asistenta profesorului Vasile Vasilescu la Laboratorul de biofizică din cadrul aceleiaşi facultăţi, iar din 1972 a fost lector la Facultatea de Biologie. În anul 1974 a plecat în Belgia, unde a lucrat la cercetarea utilizării izotopilor stabili în medicină. A fost mai întâi conferenţiar, între 1974 şi 1979 şi a devenit profesor universitar în anul 1988, specialitatea Fizică biologică –Biochimie. S-a ocupat si de oceanografie.În 1989 a fost unul dintre cei trei oameni de ştiinţă care au organizat un seminar NATO privind biomecanica proceselor de transport. A fost : membră a Societăţii Române de Fiziologie (’63-’71), Biochimie (’63-’71), Biofizică (’65-’71); membră a Societăţii Belgiene de Biofizică, Fizică după anul 1969, a Societăţii Regale de Ştiinţe din Liège, după anul  1980, a Asociaţiei Biochimiştilor şi Specialiştilor în Biologie Moleculară a Universităţii din Liège 1980-’85, a Societăţii Internaţionale pentru Studiul Maladiilor Civilizaţiei şi Mediului după anul  1981; membră a Academiei de Ştiinţe din New York (după 1982), preşedintă a Institutului de Cercetări Marine şi Interacţiunii Aer Mare după 1989, vicepreşedintă a societăţii franceze “Izotopi stabili” după anul 1987; membră a Consiliului Ştiinţific al Staţiunii de Cercetări Submarine şi Oceanografice al Universităţii din Liège; după anul 1987.
Pentru activitatea sa științifică, a obținut următoarele distincții și medalii:Premiul Agathon De Potter la Academia Regala a Belgiei ( pentru diagnoza diabetului zaharat prin detecţie de carbon-13 si spectrometrie de masă) , ordinul "Officier de l'Ordre de Leupold II"-1981 şi "Commandeur de l'Ordre de la Couronne"-1992
  Soțul Florentinei Mosora, doctorul ortoped Ștefan Stan, spune într-un interviu acordat Cleopatrei Lorințiu că ,,renumele pe care Florentina Mosora şi l-a făcut în lume, e un elogiu subtil al şcolii româneşti al cărei produs a fost . 
   Numai românii adevărați, care nu-și uită originea , recunosc rolul pe care școala românească l-a avut în devenirea lor profesională!
  Pe curând,
  Earnest