luni, 27 august 2018

EARNEST VĂ RECOMANDĂ O CARTE (XLIII). ALEXANDRU ȘTEFANOPOL, MĂRIA-SA BURDUJA-VODĂ


    ,,An socotit că zidirea acestei lumi este rău pornită de la temelie. Unde este mai mare huzur este și mai aprig amarul ostenitorilor. Pravila părtinește doar pe cel avut. Munca e dăruită celui lipsit. Unii istovesc bucate și ulcele, alții agonisesc sudoare. S-ar cuveni, doar oleacă de cumpănire între unii și alții"
 (Modrigan, personaj principal în ,,Măria-Sa Burdaja- Vodă")

   Pe vremea când eram licean, citeam romane istorice din literatura clasică universală și românească, dar și din literatura contemporană. Se scriau romane despre daci și romani, despre voievozii români, despre pașoptiști. Se realizau filme istorice atât artistice cât și documentare. Era o cale de a face cunoscută istoria patriei și te îndemna  să te documentezi, ca să-ți îmbogățești cultura istorică  și sentimentele patriotice.
    Unul dintre romanele citite în acea perioadă, pe care vi-l recomand, este ,, Măria-sa Burduja-Vodă" de Alexandru Ștefanopol,  publicat de Editura Eminesacu, în anul 1970.
   Alexandru Ștefanopol ( n. 21 dec. 1891 la Roșiorii de Vede-  d.29 oct.1974 la București) a fost de meserie inginer silvic dar un renumit jurnalist în perioada interbelică și scriitor de proză scurtă și de romane, mai ales, în ultima parte a vieții sale. Cele mai cunoscute și apreciate scrieri ale sale sunt romanele : ,, Hangița Tudora", ,, Măria-sa Burduja-Vodă", ,, În Mahalaua Grant".
Gheorghe Ștefan (Burduja-Vodă)
 ,, Măria-sa Burduja-Vodă" este evocarea vieții domnitorului moldovean Gheorghe Ștefan (1653-1658), poreclit Burduja, datorită fizicului rotofei, începând cu copilăria și continuând cu tinerețea și  maturitatea acestuia. Romanul este o frescă a Moldovei epocii cuprinse între anii 1620 și 1658. Scriitorul este un bun cunoscător al geografiei și istoriei acelei perioade ( cea de a treia sa soție a fost profesoară de geografie și istorie), descriind plastic zonele ținuturilor Neamțului, Bacăului dar și fastul curții domnești din vremea lui Vasile Lupu. Principalele personaje ale romanului sunt Burduja, Modrigan și Vasile Lupu, cărora li se adugă numeroși dregători mici și mari, Petru Movilă, tatăl lui Burduja, logofătul Dumitrașcu, Safta, soția lui Burduja, boieri, curteni, Pincipele Rackoczi, trimișii lui Matei Basarab, hangii, negustori, preoți, egumeni dar și personaje indirecte despre care se povestește, ca nevestele și fetele lui Vasile Lupu, sultana Kosem,Timuș  Hmelnițki, Varlaam etc. Scriitorul surprinde epoca zbuciumată de dinainte de venirea lui Vasile Lupu în tronul Moldovei, când se schimbau des domniile, tronul fiind ocupat de mai multe ori de domnitorii Alexandru Ilieș,  Ștefan Tomșa, Miron Barnovschi, Moise-Vodă, când domniile se cumpărau, când partidele boierști se întăreau în detrimentul puterii domnești, când grecii pătrunseseră în armata și dregătoriile țării, când cuvântul evzonilor (infanteriști greci, îmbrăcați cu fustă), negustorilor, boierilor și dregătorilor de origine greacă avea o greutate mai mare decât cuvântul  boierilor români. De asemenea, autorul ne relatează viață imorală a lui Vasile Lupu,  lăcomia, dorința acestuia de a ocupa și tronul Țării Românești, despre nemulțumirile boierilor și ale norodului dar mai puțin despre realizările culturale din acea perioadă și foarte puțin despre domnia lui Burduja_-Vodă. 
   Alexandru Ștefanopol este un bun povestitor, creând atmosfera epocii nu numai prin descriere, dialog dar și prin folosirea unor arhaisme : zuliar (pătimaș, gelos), firisit (lipsit), parapon (supărare, necaz), buznit ( năvălit), agarenți (păgâni), țafandachi ( tânăr gătit și ridicul), surete ( scrisori secrete), nălbar (potcovar), palicar ( voinic, viteaz), haraiman ( tămbălău), bujeniță (pastramă), rateș ( han și hangiu)etc.
   Lectură plăcută!
   Pe curând,
   Earnest

marți, 21 august 2018

SFINȚI IERARHI ERUDIȚI ROMÂNI (IV). VARLAAM (1580-1657)

Varlaam, Cazania, 1643
" Cazania evidențiază drumul făcut de poporul român de la națiunea medievală la națiunea modernă"
(Ernest Oberländer-Târnoveanu)


Mănăstirea Secu, Mormântul lui Varlaam
   Pe data de 30 august, B.O.R. îl prăzmuiește, din anul 2007, pe Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, între anii 1632 și1653. Probabil, nu întâmplător, Academia Română a hotărât, în anul 2011, ca data de 31 august să fie Ziua Națională a Limbii Române ( în aceeași zi este sărbătorită limba română și în Republica Moldova). Luna august a devenit o sărbătoare a românismului și a originii latine, dacă luăm în considerare faptul că pe 11 august 106, prin diploma semnată de împăratul Traian se întemeia provincia imperială Dacia Romana. Mitropolitul Varlaam este considerat unul dintre marii erudiți români care au contribuit la formarea limbii literare românești, Mihai Eminescu spunând că el a  realizat mult  mai mult, făcând ca  ,,limba noastră să fie aceeaşi în palat, în colibă şi-n toată românimea".
    Cele mai plauzibile informații, privind locul și data nașterii  Sfântului Ierarh Varlaam ( pe numele de mirean Vasile Moțoc)  sunt acelea că ar fi fost născut în părțile Neamțului, la Borcești, în preajma anului 1580. Era fiu de răzeș, iar părinții săi l-au trimis la Schitul Zosin ( astăzi Mănăstirea Secu), unde pe lângă religie, a învățat limbile slavonă, greacă și latină. La îndemnul lui Anastasie Crimca, a devenit monah și egumen. Trebuie să menționăm că Varlaam a trăit într-o perioada de renaștere culturală a Moldovei, perioada barocului românesc, când în Moldova vremii erau mulți cărturari, amintindu-i pe Grigore Ureche, Dosoftei, logofătul Todirasco, care conducea Cancelaria latină, ,logofătul Eustație Dragoș, care a tradus în latină și greacă ,,Pravila" lui Vasile Lupu și a contribuit la traducerea în limba română a ,,Celor șapte taine", Pătrușca Ciogolea-profesor al domnitorului și apoi mare logofăt etc.
   Marile sale calități intelectuale l-au impus în epocă, încât a fost ridicat la înalta funcție de Mitropolit, fără a trece prin treapta episcopatului, fiind propus în anul 1639, alături de alți doi canditați, pentru a ocupa scaunul de Patriarh Ecumenic al Constantinopolului.
   În calitatea sa de Mitropolit al Moldovei, s-a preocupat, alături de domnitorul Vasile Lupu, de ridicarea poporului prin cultură, de afirmarea națională și a ortodoxiei, în contextul în care, calvinismul maghiar se răspândea în Transilvania, ce ascundea, după cum afirma George Ivașcu ,,primejdia ruperii unei părți din  trupul unitar al poporului român". Astfel, au întemeiat 20 de școli, la loc de frunte aflându-se Academia Vasiliană, care se adăugau celorlalte școli mănăstirești, au înființat, cu ajutorul lui Petru Movilă în chiliile Mănăstirii ,, Trei Ierarhi", prima tipografie a Moldovei cu litere chirilice, iar în preajma Sinodului de la Iași, din anul 1642, au completat-o și cu caractere grecești și au fost aduse gravuri din Ucraina, ca să împodobească ,,Cazania" sau ,,Cartea românească de învățătură" care este prima carte în limba română scrisă cu caractere chirilice, ieșită din această tipografie. Anul acesta, se împlinesc 375 de ani de la tipărirea acestui "monument de limbă, de cultură şi de drept, și care arată cât de vie era societatea românească din Moldova în secolul al XVII-lea", după cum o consideră Ernest Oberländer-Târnoveanu. ,,Cazania" a fost tipărită în 1000 de exemplare și a fost răspândită pe întreg teritoriul românesc, fiind retipărită la Alba Iulia. ,, Cazaniaare 506 file și este ilustrată cu scene biblice şi chipuri de sfinţi reprezentați în stil bizantin. Aspectul grafic este îmbogățit de frontispiciile cu gravuri, inițialele ornamentale și aşa-numitele podoabe de final de capitol constau în chipuri de îngeri susținuți de elemente vegetale. Limba Cazaniei este limba română, care păstrează mai bine fonetismul latin, fiind eliminate multe slavonisme, mergând pe linia statornicită de Coresi, dând astfel unitate limbii române literare, în formare.
 Varlaam este, de asemenea, autorul primei scrieri românești de polemică teologică, ca reacție la propaganda calvină din Transilvania,  intitulată ,, Răspunsul împotriva catehismului calvinesc".
  Un rol important l-a avut în organizarea Sinodului de la Iași. Scopul principal al convocării Sinodului și al lucrărilor lui a fost necesitatea unui răspuns teologic-pastoral clar, concis și util pentru clerul și credincioșii ortodocși, tulburați de controversele legate de ,,Mărturisirea de credință" atribuită Patriarhului Ecumenic Chiril Lucaris. Însă, Sinodul nu l-a condamnat pe Chiril Lukaris , ci a adus în locul mărturisirii sale una diferită, ortodoxă și anume: ,,Mărturisirea de credință" a lui Petru Movilă, îndreptată, care va fi însușită apoi de toate Patriarhiile Ortodoxe din Răsărit .
  După moartea lui Vasile Lupu, Mitropolitul Varlaam se retrage la Mănăstirea Secu, unde, la 18 august 1657, trece în cele veșnice.
Pe curând,
Earnest
.
  

luni, 20 august 2018

TRAIAN DORZ, FĂCEȚI-VĂ TIMP SĂ MERGEȚI !

Traian Dorz (1914-1989)
   Traian Dorz  a fost născut la  25  decembrie 1914  în cătunul Râturi (azi  Livada Beiușului din comuna  Mizieș, județul Bihor) și a murit la 20 iunie 1989, în localitatea sa de baștină. A fost poet, jurnalist, misionar  și deținut politic.
    În una dintre cărțile sale, ,, Locurile noastre sfinte", un mic album care cuprinde , pe lângă ilustrații, poezii, meditații, eseuri, am găsit această poezia ,, Faceți-vă timp să mergeți!", pe care o consider cea mai bună reclamă pentru promovarea turismului românesc. De aceea, v-o propun, acum, în ultimele zile de concediu ale acestui AN CENTENAR al ROMÂNIEI MARI. Opriți-vă o clipă în fața monumentelor noastre, care nu ne impresionează prin măreția lor, ci prin mesajul pe care strămoșii noștri ni l-au transmis, atunci când le-au ridicat. Poate așa vom înțelege cu toții cât de importantă este dragostea de țară, față de semenii noștri și cât de nocivă este ura și dezbinarea.

Sarmizegetusa, Zona sacră,,
,,Făceți-vă timp să mergeți
printre aceste monumente,
 să puteți gusta-n tăcere
a-lor unice momente, retrăind acele sfinte
și cerești evenimente, 
ce, cu ce le-acopăr anii, 
sunt mai vii
și mai prezente! 

Începând din Sud, pătrundeți într-o lume legendară
unde fiecare umbră
te încântă
și-nfioară, 
unde fiecare vale
îți dezvăluie o minune,
unde fiecare piatră
e-un popas de rugăciune.
Ștefan, ,,Maica Domnului cu Iisus",( îmbrăcat în ie),
Biserica ,,Sfîntul Nicolae", Densuș

Lepădați-vă-nvelișul
minții fără crezăminte,
să puteți pătrunde taine
dintre ceruri 
și morminte
să puteți pleca genunchii
peste aceste lespezi grele
și să poată-a voastre lacrimi
în tăcere să le spele!

O, ce-au să vă spună-aceste
Mănăstirea Voroneț, ,,Judecata de Apoi"
umbre care înfioară:
- sub țărâna lor văzută
veți simți ascunsă Țară
și sub forma trecătoare
vi se va ivi deodată
C.Brâncuși, ,,Coloana Infinitulului"
Târgu Jiu
sfânta
și nemuritoare 
Țara cea Adevărată!

Pe curând,
Earnest

joi, 16 august 2018

PREGĂTIREA CENTENARULUI MARII UNIRI (XI). UN NOU CONCEPT FILOSOFICO-IDEOLOGIC

    Aniversarea Marii Uniri este percepută diferit, chiar și de intelectualitatea română. Ce este unitatea culturală a românilor, ce reprezintă unirea românilor între frontierele dintotdeauna în teritoriul unde au trăit de milenii, românii și strămoșii lor ? Nimic, pe lângă unirea românilor în noua ideologie sau în conceptul filosofic ,,MUIE”!.
,,Marele filosof” Liiceanu, în sfârșit, după ani de trudă pe altarul Sohiei și-a creat curentul filosofic, care poate deveni ideologie sau religie, ca multe alte curente filosofice. Istoria ne arată că taoismul și confucianismul, marile religii ale Chinei, își au originile în filosofia lui Lao Tse și a lui Kong Fu Zi, după cum și ideologiile fasciste și socialiste își găsesc originile în ideile filosofilor Nietzsche, Houston Stewart Chamberlain, Hobbes, J.J. Rousseau.
    În ,,eseul” său argumentativ al viitoarei filosofii-ideologii, Liiceanu ne explică cum ,,MUIE” este un ,, symbolon” ce ar putea uni pe toți românii. Ce era un ,,symbolon” ( devenit la romani ,,symbolum”) la inițiații greci, în diferite mistere ale religiilor în care se inițiaseră? Un semn de recunoaștere. Inițiații spărgeu o tăbliță de lut, fiecare luându-și o piesă, cu care se prezentau la următoarea întâlnire, ca semn de recunoaștere, refăcând tăblița ( un fel de puzzle contemporan). ,,Marele filosof” vrea ca ,,MUIE” să fie semnul de recunoaștere a inițiaților în filosofia- ideologie a sa, care să fie pe strungurile muncitorilor, pe pereții școlilor și universităților, pe clădiri, pe plăcuțe etc., nu numai ca un symbolon, ci ca un semn al unității în acest crez. Cred că ,,filosofului „i s-a urcat la cap sperma" , care i-a ocupat cavitatea craniană, înghițându-i în totalitate creierul!. Rușine să-i fie lui și tuturor celor care-l aplaudă, în frunte cu Oreste și Rareș Bogdan ( ultimul, vărsând lacrimi, pentru că sociologa Mungiu i-a numit -pe adepții conceptului filosofic al lui Liiceanu- ,,lumpen”, adică haimana, în limba germană, folosit de ideologii secolui al XIX-lea, pentru a defini clasa de jos a proletariatului) ! Felicitări scriitorului Cărtărescu ( care nu-mi era deloc drag), care a declarat public că nu va adera la această nouă filosofie-ideologie!
    Dacă la început, m-am arătat sceptic că acest nou concept va prinde, pe parcurs am constatat că a prins chiar profund la poporul tânăr și matur, care l-a preluat nu numai la mitinguri, ci și pe terenurile de tenis, pe chipul lui Decebal la Cazane, iar jurnalista Andra Miron crede că „Muie PSD trebuie afişat pe toate străzile, pe când Claudiu Popa  îl poartă în piept în timpul emisiunii. Însuși  Președintele tării, și Președintele PNL au făcut din el un mesaj politic, devenind subiect de dezbatere la Consiliul Național al PNL, cât și la posturile TV, unele combătând noul curent filosofico-ideologic, altele, promovându-l. Părintele Constantin Necula mai speră că acest concept este un accident lingvistic și îndeamnă poporul român să revină în matca sa, a moralității creștine!
Oare în ce țară trăim? Se va uni tot poporul român, inițiat în noul concept, la 1 Decembrie, în ,,MUIE"?
Pe curând,
Earnest


miercuri, 8 august 2018

EARNEST VĂ RECOMANDĂ O CARTE (XLII). BANDI, ACUZAȚIA

,,  Chiar nu-ți dai seama că societatea groaznică în care trăim a învățat poporul ăsta să verse lacrimi la comandă? Chiar nu vezi că am ajuns cu toții niște actori? ( Bandi, ,,Scena")


      Dacă suntem în vacanță, musai ! trebuie să citim proză scurtă! Cu acest gând, vă recomand culegerea cu șapte  povestiri ale nord-coreeanului Bandi, publicate în anul 2014 la Seul  și traduse în România , din limba coreeană de Iolanda Prodan și editate în anul 2017 de POLIROM.
      Bandi  ( în limba română înseamnă ,, licurici")  este un pseudonim al unui scriitor nord-coreean, născut în anul 1950 în China, unde părinții lui se mutaseră în timpul Războiului de Independență din Coreea. După terminarea războiului, familia lui Bandi a revenit în Coreea de Nord.Încă din anii 70 ai secolui trecut, Bandi începe să publice în revistele literare din Coreea de Nord, dar după anul 1994, când moare Kim II- sung, Bandi devine un scriitor dizident. Cele șapte povestiri din acest volum au fost trimise clandestin în Coreea de Sud, unde au fost publicate și apoi traduse în mai multe limbi. Nicio povevestire din acest volum nu are titlul ,, Acuzația". Volumul a fost numit de autor ,, Acuzația", pentru că toate povestirile acuză, direct sau indirect, regimul dictatorial nord-coreean. Fiecare povestire este o frântură din viața unor coreeni, aparținând diferitor clase sociale ( de fapt, în Coreea, clasele sociale sunt clasificate, din anul 1957, în trei categorii, după atașamentul față de regimul comunist: prietenoase, neutre/ambigue și ostile, care la rândul lor sunt împărțite în 55 de subcategorii). Personajele, devotate partidului și conducătorului iubit, au o iluminare, atunci când trec printr-o traumă familială, se revoltă, recunoscând că trăiesc în minciună, în ipocrizie și acuză tacit sau public regimul comunist, preferând deportarea sau sinuciderea. Nu vă relatez traumele personajelor, care determină trezirea lor la realitate, pe care o simțeau zilnic dar nu și-o recunoșteau din teamă, preferând să trăiască  iluzoriu, pentru a vă trezi interesul pentru aceste povestiri. Merită să le citiți și vă garantez că nu o să regretați!
Pe curând,
Earnest