joi, 21 octombrie 2021

DORINȚE

,, Căci îndărătnicirea omoară pe cei proști și nepăsarea pierde pe cei fără minte.” ( Biblia, Proverbe, 1:24-27)


     În această postare,  nu mă voi referi la dorințe, după zicerile lui Freud, și anume , acele  cu conținut sexual și agresiv, care sunt conservate în sisteme de idei inconștiente, crând conflicte inconștiente, maifestându-se în vise, în acte ratate și în diferite simptome, ci la acele sentimente, stări sufletești  pe care le avem și prin care dorim să se întâmple, pentru noi și pentru cei din jurul nostru, fapte benefice tuturor. Nu vreau dorințe utopice, ci reale, care să îndrepte răul ce se răspândește tot mai mult în societatea românescă.
  Așadar,
1. Aș dori ca în țara mea să dispară îndărătnicia și  nepăsarea, ca să nu mai avem proști și oameni fără minte, adică oameni lipsiți de valoare. Nu prostia în sensul  lipsei  inteligenței sau a minții le lipsește românilor, ci prostia dată de lipsa valorilor și a cunoașterii acestora. Abia atunci, când semenii mei vor cunoaște importanța valorilor și vor respecta pe oamenii valoroși prin ceea ce ei cunosc  și prin ceea ce ei fac și ne dăruiesc cu generozitate, ne va fi bine, nouă, tuturor.
2. Aș dori ca românii să-și iubească țara, cu teritoriul și oamenii care trăiesc pe acest teritoriu, să cunoască trecutul acestei țări, pentru a înțelege prezentul și pentru a lucra, împreună, la viitorul ei.
3. Aș dori să avem politicieni responsabili care să-și cunoască doctrina partidului din care fac parte și cărora să le pese de noi, nu numai de ei și de buzunarele lor pline ori de ambițiile personale, care nici măcar pe ei nu-i ajută.
4. Aș dori ca toți cetățenii țării mele, indiferent de etnie, să aibă simț civic și să respecte legile acestei țări, șă-și apere drepturile și să-și îndeplinescă obligațiile. 
5. Aș dori ca toți cetățenii să înțeleagă că ,,libertatea este o necesitate înțeleasă” și că libertatea lor nu constă în a nu purta mască, în a se zbengui pe străzi, parcuri, piețe publice, în perioade de epidemii sau de pandemii și să respecte opinia celor din jur, chiar dacă nu sunt de acord cu ea.
6. Aș dori să existe în țara mea formatori de opinii ( jurnaliști, comentatori politici) independenți, specializați pe anumite domenii, care să nu mai confunde noțiunile, care să vorbească în limba română, pe înțelesul tuturor, folosind englezismele  doar când vorbesc limba engleză. Erudiția lor nu stă în limba engleză, ci în cunoașterea problemelor pe care se străduiesc să le dezbată, în cunoașterea istoriei, culturii și a tradițiile cetățenilor din această țară.
7. Aș dori ca fiecare cetățean de la mic la mare, de la măturător de stradă la politician să-și recunoască vina în răspândirea acestui parșiv virus, SARS COV . Unii nu au respectat regulile de comportare în situații de pandemie, alții nu au elaborat politici sanitare care să micșoreze pericolul răspândirii acestui virus. iar unii l-au găsit vinovat pe Patriarhul țării, care nu a declarat că s-ar fi vaccinat sau pe cei nevaccinați, ca și cum ar exista siguranța că numai aceștia pot îmbolnăvi pe cei din jur.
8. Aș dori să nu se mai urască oamenii pe criterii politice, religioase, etnice sau de sex. Nimeni nu este mai bun decât ceilalți, pe aceste criterii. Oamenii sunt mai buni prin firea și educația lor.
9. Aș dori să am un Președinte și un Premier care să-și cunoască poporul, să-l înțeleagă, să-l respecte, care să cunoască valorile lui, să nu-i considere pe semenii lor proști, pe care îi pot fraieri doar pentru că i-au ales, pentru că prin aceasta recunosc că numai proștii pot să-i aleagă!
10. Și nu în ultimul rând, aș vrea să văd pe stradă oameni zâmbitori, îmbrăcați frumos, cu haine colorate, nu cu pantaloni rupți în genunchi, cu tricouri lălâi, cu geci negre sau gri, care să se  comporte civilizat. Nu mai vreau să aud tineri, ieșind pe porțile liceului, înjurând pornografic, să mai calc pe vreo flegmă scuipată în scârbă de un pretins educat, să nu mai văd hârtii și mucuri de țigări aruncate pe stradă, să nu mai văd bănci stricate prin parcuri sau mâzgăleli, care se vor a fi graffiti, pe clădiri, garduri, coșuri sau conteinere de gunoi. Aș dori să văd un film sau o piesă de teatru, fără să aud la urechile mele foșnituri de la ambalajul pufuleților, floricelelor, snacksurilor, bomboanelor, napolitanelor etc sau să suport mirosuri de ceapă, usturoi, ulei încins. 
 M-aș mulțumi ca măcar aceste dorințe, alese dintre multele mele dorințe, să se îndeplinească , să nu rămână niște utopii.
   Pe curând,
   Earnestjoi, 14 octombrie 2021

TREI TEME ICONOGRAFICE CU IISUS HRISTOS

,,Iisus Hristos este eternitatea care punctează istoria.” ( Petre Țuțea)

,,Iisus al durerii” ( sec.XV-XVI)
 Mănăstirea Bistrița, Vâlcea
   Trei teme iconografice rare se găsesc în iconografia medievală românească, care-l reprezintă pe Iisus Hristos, și anume: ,,Iisus al durerii”,  ,,Iisus în glorie” și ,, Iisus în patenă”.
       ,,Iisus al durerii”
  Această temă constă în reprezentarea lui Iisus  în mormânt, arătându-și rănile. De origine bizantină, aceasta se întâlnește atât în pictura ortodoxă cât și în cea catolică.
  În România,  tema ,, Iisus al durerii” o găsim reprezentată remarcabil în procosmodie, ca la Biserica Bolniței Mănăstirii Bistrița, din județul Vâlcea (cercetătorii nu au ajuns la o concluzie comună, privind creatorul acestei picturi) sau  la Bălinești, la Biserica ,,Sfântul Nicolae” ( sec al XV-lea), realizată de Ieromonahul Gavril ,despre care am scris pe acest blog. În bisericile catolice, pictura murală gotică păstrează mai multe reprezentări ale acestei teme, cum ar fi la bisericile din Mălâncrav, Vlaha, Sântimbru etc.
      ,,Iisus în glorie”
  Deși tema ,, Iisus în glorie” este de veche tradiție bizantină, ea este repezentată, în special, în Occident, în reliefurile portalelor bisricilor catolice în stil romanic sau în pictura murală a absidelor. Această temă cu sens escatologic ( soarta omului după moarte, la sfârșitul lumii și al Universului) constă în reprezentarea lui Iisus în mandorlă (aureola în formă de migdală, adică un cadru care înconjoară totalitatea unei figuri iconografice) de lumină, tronând pe un curcubeu. Uneori, mandorla este încadrată de simbolurile apocaliptice ale evangheliștilor, în care caz compoziția capătă și numele de tetramorf (reprezentare a celor patru simboluri evanghelice: înger, leu, taur și vultur într-o singură imagine)
Grozie, ,,Îisus în glorie” ( sec. XIV)
Biserica Strei ( Călan)

 sau ,,Iisus în tetramorf”. În țara noastră, ,,Iisus în glorie” apare pentru prima oară în Transilvania, în varianta tetramorf, în pictura murala a Bisericii Evanghelice din Homorod ( fostă catolică), realizată în jurul anului 1300 ( prin anul 2004, când am vizitat biserica, pictura abia se putea vedea; am găsit-o descrisă în arhiva lui Vasile Drăguț, care o desenase și o fotografiase, în anul 1964). Am văzut această tema reprezentată, în acelaș an, în Biserica Ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului” din Strei (cca 1270), realizată de ,,zugravul” Grozie, probabil, după 1300.
    ,,Iisus în patenă”
  Această temă este caracteristică bisericilor ortodoxe, îl reprezintă pe  Iisus prunc, întins în patenă ( vas oval cu un  picior scund), ca reprezentare a Euharistiei (a
,, Iisus în patenă”, broderie
Mănăstirea Slatina, sec.XVI


 treia dintre cele șapte taine ale bisericii creștine, constând în gustarea pâinii și a vinului sfințite, simbolizând trupul și sângele lui Hristos), apărând în altar, în axul de est; uneori patena este așazată pe un altar cu ciboriu (acoperiș boltit pe patru colonete elegante), flancat de îngeri cu ripide (obiecte de cult, confecționate din metal  sau din lemn, în formă de paletă, împodobite cu imaginea unui serafim sau cu scene biblice, folosit în cursul unor ceremonii religioase)  și cadelnite. O astfel de reprezentare o găsim la Biserica ,, Sfântul Nicolae ” din Densuș, aparținând  ,,zugravului” Ștefan, sec. al XV-lea, dar și pe broderii, ca aceea pe care Domnitorul Alexandru Lăpușneanu a dăruit-o, în anul 1556, ctitoriei sale, Mănăstirea Slatina, ca  a
coperământ pentru Sfântul Potir, care reprezintă "Sfânta Jertfă”.
    Probabil, vă întrebați de ce am găsit necesar să vă relatez despre aceste trei reprezentări iconografice. M-am gândit că, vizitând nonumentele menționate mai sus sau altele, să știți ce reprezintă,  dacă nu veți avea ghid, preot sau vreun profesor de religie care să vă explice . Suntem obișnuiți să vedem în biserici reprezentări ale lui Iisus pe cruce sau Coborârea de pe cruce, Pieta, Coborârea în Mormânt, Urcarea la Cer, Iisus Pantocrator și alte teme binecunoscute tuturor, mai puțin, cele pe care vi le-am prezentat, mai sus.
   Pe curând,
   Earnest

   
 
                                         
                                                               

duminică, 10 octombrie 2021

MONUMENTE RESTAURATE/REFĂCUTE (IV). BISERICA DIN LEMN URȘI, JUDEȚUL VÂLCEA

"Ca pictor restaurator trebuie să ai credinţă şi să fii trăitor al vieţii bisericeşti."
(Dan Mohanu)

Jale mare în lumea intelectuală românească: Cărtărescu, veșnic candidat la Premiul Nobel pentru Literatură, nu a fost luat în considerație de juriu, nici în acest an!. Foarte bine: merită un scriitor român să primească acest premiu, care nu încetează să vorbească cu dispreț (ca și fizicianul ,,poliglot” Patapievici) despre poporul său, numindu-i pe români necivilizați, mârlani, răi, egoiști, bârfitori etc. ? Nu i-am auzit pe elitiștii intelectualității românești să se bucure pentru Marele Premiul European Patrimoniu / Premiile Europa Nostra 2021, pe care l-a câștigat la Veneția Proiectul de reabilitare pentru Biserica de lemn din satul Urși, comuna Popeni, județul Vâlcea. De asemenea, proiectul a câștigat, și Premiul Publicului. Menționez că aproximativ 7.000 de cetățeni din întreaga Europă au votat online pentru Premiul Publicului, prin intermediul site-ului Europa Nostra. Proiectul a fost inițiat în 2009 de arhitectul Șerban Sturdza și s-a desfășurat cu ajutorul a peste 100 de tineri cu profesii diferite (arhitecți, artiști restauratori, ingineri, sociologi etc), majoritatea voluntari, prin ,,acțiuni specifice și punctuale de intervenție, documentare şi promovare a bisericilor monitorizate”. Reabilitarea picturii a fost realizată de studenții de la Universitatea Națională de Arte București, coordonați de prof. dr. Dan Mohanu. Fondurile pentru reabilitare au fost obținute, prin donații, ca urmare a campaniei internaționale inițiată de Fundația Pro Patrimonio. Proiectul nu ar fi fost posibil fără munca voluntară a comunității din Urși, care a asigurat cazarea și masa, accesul la energie electrică, forța de muncă și transportul, deci de mitocanii, egoiștii, bârfitorii etc de săteni. 
     Biserica din Urși cu hramul „Buna Vestire” și „Arhanghelul Mihail” este ctitoria unui sătean bogat , Ion Danciu și a preotului Constantin, fiind ridicată între anii 1757 și 1784, cu structura, acoperământul și acoperișul din lemn de stejar. Planul bisericii este în formă de navă cu absida în continuarea pereților laterali ai naosului. Bolta este semicirculară numită cerime, așezată pe grinzi de stejar susținută pe cai, încinsă de un brâu torsionat, pe care-l întâlnim și exteriorul bisericii ( brâul este un motiv decorativ specific românilor, avându-și originea în decorul ceramicii, încă din neolitic). Deasupra ușii de la intrare sunt sculptați doi balauri care înghit crucea.
  În urma incendiului din anul 1838, biserica a fost refăcută, în anul 1843, de  sublocotenentul Nicolae Milcoveanul , considerat al doilea ctitor, pictura în frescă, exterioară  și interioară, fiind executată de pictorii Gheorghe, Nicolae și Ioan. Este singura biserică din lemn din lume pictată, în totalitate, în exterior. Stilul picturii este neobizantin cu influențe occidentale.
  Lucrările de reabilitare au inclus desfacerea bolții (bârnele și iconostasul fiind restaurate la Universitatea Națională de Arte București), realizarea unor fundații noi din piatră, înlocuirea tălpilor și bârnelor putrede din structură, refacerea bolții, a șarpantei și a învelitorii de șiță, conservarea frescelor interioare și exterioare, reparația și completarea mobilierului interior şi sistematizarea verticală. În anul 2020, un alt proiect românesc a câștigat acest premiu, si anume, Ambulanța Monumentelor. 
 Pe curând,
 Earnest

miercuri, 29 septembrie 2021

EARNEST VĂ RECOMANDĂ O CARTE ( LXXX). OCEAN VOUNG, PE PĂMÂNT SUNTEM STRĂLUCITORI DOAR O CLIPĂ

 ,, De la vânt am învățat sintaxa lui tot înainte, cum să trec prin obstacole înfășurându-mă pe după ele. Poți ajunge acasă în felul acesta. Crede-mă, poți face grâul să tremure și să fii în continuare la fel de anonim ca praful de cocaină pe partea moale a pumnului unui băiat de la fermă.” ( Ocean Voung, ,,Pe pământ suntem strălucitori doar o clipă”)

Împreună cu mama
 și cu bunica, în Filipine,
în drum spre S.U.A.
     Ocean Voung este un poet, eseist, romancier vietnamez american, care a fost născut la 14 octombrie 1988, în Ho Chi Minh, în Vietnam. În anul 1990, familia sa a migrat în S.U.A. Bunica sa a fost căsătorită, în timpul războiului vietnamezo-american, cu un soldat de marină american, originar din Michigan. În S.U.A, s-au stabilit în orașul Hartfort (capitala statului Connecticut). A abandonat studiul la Facultatea de Marketing a Universității Pace din York, motivând că nu poate păcăli lumea, îndreptându-se spre Colegiul Brooklin al Universității din New York, unde a obținut licența în limba engleză.  Este gay și practicant budist Zen. A obținut, între anii 2010 și 2020, 14 premii ( unul dintre premii i-a fost acordat pentru promovarea în literatură a nonherosexualității).  În august 2020,  a fost cel de la șaptelea scriitor care a contribuit la proiectul Future Libray ( scopul acestui proiect este ca în perioada cuprinsă între anii  2014 și 2114, să se colecteze  anual o  operă originală a unui scriitor popular; lucrările vor rămâne necitite și nepublicate până în anul 2114).
  ,,Pe pământ suntem strălucitori doar o clipă” este primul său roman, pentru care a primit, în anul 2019, grantul Mac Arthur, care se acordă pentru  realizările anterioare,  fiind ,, o investiție în originalitatea, înțelegerea și potențialul unei persoane”. Premiul actual este de 625.000 de dolari plătiți pe parcursul a cinci ani, în rate trimestriale. 
    În România, acest roman a fost publicat de către Editura Storia Books, în anul 2019, traducerea din limba engleză, fiind realizată de Ioana Miruna Voiculescu.
   M-am hotărât cu mare greutate  să-l citesc, pentru că, atunci când am deschis cartea, am dat peste un fragment pe care nu știu cum să-l definesc: erotic sau porno și mi-am spus că orientalii, din Extremul Orient, nu se simt bine dacă nu-și descriu obsesiile lor sexuale. Mi s-a făcut scârbă, pentru că era descrisă o scenă de dragoste între doi bărbați. Văzând, pe coperta cărții, aprecierile laudative despre acest roman făcute de critici și scriitori americani, m-am hotărât să-l citesc și să vi-l recomand, pentru a vedea noul val al literaturii contemporane.
Duchamp, Fântâna
Acțiunea romanului se desfășoară în orașul Hartford. Este un roman autobiografic, autorul relatându-ne perioade din viața bunicii și a  mamei sale cât și  relația lui cu Trevor, pe care a început-o la vârsta de 14 ani. Nu sunt omise discriminările rasiale ( nu am să înțeleg niciodată de ce africanii, vietnamezii migrează spre S.U.A.), decadența societății americane cu mulți tineri dependenți de cocaină, sărăcia, violența domestică etc. ( ,,Știai că oamenii se îmbogățesc de pe urma tristeții? Vreau să-l cunosc pe milionarul tristeții americane. Vreau să-l privesc în ochi, să-i strâng mână și să-i spun: ,,A fost o onoare  să-mi servesc țara”). Romanul este scris sub forma unei  scrisori adresată mamei, care nu știe să citească în limba engleză, unde el îi mărturisește toate frământările și nemulțumirile sale, relația cu Trevor, amintindu-i acesteia momente din viața ei și a bunicii, povestindu-i gândurile și amintirile pe care le-a avea în timp ce vorbea cu ele, întorcându-se în vremurile trăite de cele două femei  în Vietnam și în S.U.A.
   Am ales sculptura artistului dadaist Duchamp ( este un pișoar cumpărat de sculptor și expus de el cu fundul în sus, la expoziția anuală a Society of Independent Artists), la care Ocean Voung face referire în romanul său, dându-i propria sa interpretare, pentru a-mi exprima marea deziluzie ce o am asupra realității contemporane. Totul este astăzi o răsturnare a valorilor.
    Lectură plăcută!
    Pe curând,
    Earnest

luni, 20 septembrie 2021

ȘTIAȚI CĂ (XVI)

 Știați că....

Scrierea danubiană
 1. Cea mai veche scriere aparține culturii Vinca Turdaș și a fost denumită scrierea danubiană de către savanta americană de origine lituaniană, Maria Gimbutas? Savanta americană, specialistul german în istoria scrisului Harald Haarman și arheologul italian Marco Melini au avut în vedere, în susținerea teoriei lor, descoperirea Tăblițelor de la Tărtăria de către arheologul clujean, Nicolae Vlassa, în anul 1961. Ei au datat aceste tăblițe în perioada cuprinsă între anii 5500 î.e.n și 5300 î.e.n., cu 2000 de ani înaintea scrierii sumeriene. Ei au luat în considerare, de asemenea, semnele înscrise pe diferite artefacte aparținând culturii Vinca-Turaș cât și cele aparținând culturii Cucuteni, dintre care  cunoscute publicului sunt cele de la Hândrești, județul Iași, Vadu Rău, județul Neamț. Aceștia consideră că, spre deosebire de scrierea sumeriană care a apărut dintr-o necesitate comercială, scrierea danubiană este una sacră, textele reprezentând rugăciuni către zei.
  2. Cea mai veche pictură gotică de pe teritoriul României a fost realizată în anul 1350, în interiorul Bisericii Fortificate de la Mălâncrav, din județul Sibiu? 
  3Statuia ecvestră a Sfântului Gheorghe din faţa catedralei Sf. Vitus din Praga, datată în anul 1373, este creația sculptorilor clujeni Martin și Gheorghe din Cluj, fiii pictorului Nicolae din Cluj? Această este cea mai veche statuie ecvestră medievală, a fost realizată din  bronz, reprezentându-l pe Sfântul Gheorghe ucigând balaurul și a fost realizată la comanda Regelui Boemiei, Carol IV de Luxemburg. Două copii ale acestei statui se află în Cluj și Budapesta.
 4. În anul 1569, când Transilvania era principat autonom vasal turcilor, a avut loc o răscoală antiotomană a țăranilor din Sălaj, Satu Mare, Maramureș, condusă de  Gheorghe Crăciun , poreclit ,, Omul Negru”? El a  asediat singura cetate turcească din zona  Trans-Tisa, Balaszentmiklós, apărată de 200 de mercenari turci. Dacă turcii nu au reușit să-l prindă pe curajosul român, l-au prins sașii din Sibiu, unde patriciatul din oraș l-a condamnat la moarte, prin decapitare.
 5. În anul 1862, printre multele legi date de Alexandru Ioan Cuza a fost și Legea asupra Presei? Astăzi, în România nu există nicio lege a presei. 
 6.  În anul 1873, la Expoziția Universală de la Viena, 71 de agricultori, comercianți și meseriași români au fost distinși cu diplome și medalii de onoare?
 7. În anul 1902, a fost elaborată în România prima Lege a Pensiilor? Modificarea art.24 din anul1907 prevedea că pensionarul putea cumula la pensia sa o nouă retribuție de la stat, județ, comună sau de la oricare administrație de utilitate publică, fără să depășească, la un loc, suma de 200 de lei. ( pentru a vedea ce se putea face cu acești bani, vă informez că un pui costa 1 leu,  un curcan costa 4 lei, pâinea neagră costa 20 de bani, pâinea albă costa 30 de bani, iar un salahor primea între 2 și 4 lei pe zi).
8.  În anul 1911, o echipă de gimnaști a participat la Concursul Internațional de Gimnastică de la Torino, unde a obținut cupa de argint? A fost prima participare, pe plan internațional, a unei echipe românești.
9. În Războiul Americano- Vietnamez, armata americană a lansat peste zece mii de tone de bombe asupra Vietnamului, țară de mărimea Californiei, depășind numărul de bombe  folosite de toate părțile, în Al Doilea Război Mondial?
10. În Texas, exista o lege care definea omul drept alb, afro-american și mexican? Astfel, conform unei relatări din anul 1984  din ziarul Daily Times din El Pasao, judecătorul  Roy Bean a respins acuzația de omucidere comisă de un muncitor alb asupra unui chinez, pe motivul că trupul galben nu era definit în lege ca, fiind al unui om.
   Pe curând, 
   Earnest

marți, 14 septembrie 2021

TALIBANII NOȘTRI

,,Cu-nşelători, înveţi să-nşeli,
 Cu scornitori, înveţi scorneli, 
Cu oameni răi ‒ să fii om rău, 
Iar cu lingăi ‒ să fii lingău
............................................
Cu cei lătrăi ‒ să fii lătrău, 
Cu pămpălăi ‒ un pămpălău, 
Cu prefăcuţi ‒ un prefăcut, 
Cu decăzuţi ‒ un decăzut.” 
( George Budoi ,, Spune-mi cu cine trăiești , ca să-ți spun cine ești”)

      
 Taliban în  limba pāśto numită și afgană ( acestă limbă este încadrată în limbile indo-iraniene și este scrisă cu alfabet arab cu câteva semne specifice, ca și limba persană; în Afganistan, se vorbește, de asemenea, limba dardică care face parte din aceeași familie dar are alfabet propriu.) înseamnă ,,student”, care a studiat într-o madrasa ( facultate teologică).Talibanii noștri sunt absolvenții unor universități din afara țării, care au primit burse de studii de la vreo fundație, aflată sub marea pălărie a lui György Soros. În  anul 1993, Soros a înființat Fundația pentru o Societate Deschisă, numită și  „Fundația Soros”, pentru a sprijini fundațiile sale din Europa Centrală și de Est și din fosta Uniune Sovietică. Nu știu dacă acest iundivid este mason sau luminati dar știu că este avid de putere și se vrea Stăpânul Lumii. L-am văzut într-un interviu, unde, cu multă sfidare, spunea că este cel mai puternic om de pe Pământ. Este bolnav psihic, un mare manipulator. Nu înțeleg democrația și economia pe care el o vrea implementată în fostele țări socialiste. Eu văd doar distrugerea valorilor acestor țări, risipirea resurselor naționale prin buzunarele străinilor, sărăcirea și îndobitocirea populației.
    Talibanii afgani au intoleranță față de alte religii, talibanii noștri au intoleranță față de alte ideologii. Ambii talibani s-au bucurat și se mai bucură de sprijinul popular:  la talibanii afgani  acesta a început în timpul războiului cu URSS, pe când talibanii români l-au primit odată cu vânturau cătușelor și a lozincii cu lupta împotriva corupției. Dacă talibanii afgani vor să refacă vremurile vechi, revenind la tradițiile denaturate din Coran și trecute în Șaria, talibanii noștri neagă vremurile vechi, istoria, valorile morale și denigrează marile personalități, voind ca istoria să înceapă cu ei. Ambii talibani urăsc iconoclasmul: afganii merg până la distrugerea oricărei reprezentări, chiar dacă este în patrimoniul mondial ( să ne amintim de distrugerea ansamblului de la Bamiyan, în anul 2011, sub pretextul că nu este artă islamică), iar talibanii noștri iau în derâdere pelerinajele, venerarea moaștelor, a icoanelor și critică ridicarea Catedralei Mântuirii Neamului. Ambii talibani folosesc pedepsele publice, pentru cei care nu sunt cu ei: talibanii afgani săvârșesc execuții publice, prin spânzurare, decapitare, lapidarea, tăierea mâinii drepte sau ciomăgeală, talibanii români, mai rafinați, fabrică dosare de corupție și-i poartă pe rivali, cu cătușe prin fața celor adunați, așa din senin, dând, chipurile, satisfacție poporului nemulțumit de viața pe care o duce. Ambii talibani consideră că un popor poate fi controlat mai bine, dacă este ținut în sărăcie și dacă i se amintește că aceasta se datorează celorlalți, spunând că doar ei sunt singurii salvatori.  Marea diferență constă în faptul că talibanii afgani susțin suveranitatea statului, pe când ai noștri uită de suveranitate și stau ghiocel, în fața stăpânilor care i-au ,,făcut oameni”, prin învățarea cum să  obțină încrederea poporului prin manipulare. Edcația și instrucția trebuie schimbate și  trebuie implementate în mintea tinerilor ideile lor. Terorismul și supunerea sunt armele lor: la afgani terorismul și supunerea religioasă, la noi terorismul și supunerea laico-ideologică. Treptat, se revine la cultul personalității, la ignorarea celor neputincioși, la izolarea celor deștepți, savanții find considerați, ca și bătrânii, expirați.
 Mai sunt destule asemănări și deosebiri între talibanii afgani și talibanii români dar vă las dumneavoastră bucuria de a le descoperi.
     Pe curând,
     Earnest
P.S. Găsiți  poezia din care am citat, pe http://www.citatepedia.ro/comentarii.php?id=402655. Este bine de recomandat copiilor, în formare.
 
   

miercuri, 8 septembrie 2021

ĂȘTIA NE IAU DE PROȘTI

  „O persoană de rang înalt ar trebui să se îngrijească mai mult de adevăr decât de ceea ce cred oamenii”. ( Aristotel)

       Eu sunt de acord cu afirmația marelui istoric, Nicolae Iorga, ( ca politician a fost mare numai în lupta sa națională, pentru unitate și demnitate națională), care spunea că ,,politica este o mare curvă.” Probabil, experiența sa parlamentară l-a adus la această concluzie. Mihai Eminescu era supărat pe politicienii epocii sale, Ion Luca Caragiale își bătea joc de ei în ,,O scrisoare pierdută”, noi întrebându-ne de fiecare dată când o citim, dacă trebuie să râdem sau să plângem, iar pamfletele lui Tudor Arghezi din ,,Bilete de papagal” au dus la arestarea sa și la confiscarea ziarului.
     Revenind la vremurile noastre, consider că toți liderii politici fie de dreapta, fie de stânga ne iau de proști ( nu vreau să cred că ne iau drept proști; mai sper în bunul lor simț).
      Ce vedem, astăzi, în criza politică? O luptă mare pentru bani, ținută sub control de alesul neamului și constatăm că în istoria noastră niciodată nu au fost atât de mulți mârșavi, ca lideri de partid.
    Astfel, Barna și Cioloș ( acesta a fost chemat de urgență la raport la Paris și nimeni nu a văzut ,,coincidența” plecării, în același timp, chipurile (!), la Cannes, a zburdalnicei Clotilde!) s-au supărat pe electronul vagabond, Câțu, pentru că de două ori le-a dat afară doi miniștri ( și nu pe oricare), încălcând protocolul. Câțu susține că este dreptul lui să  demită orice ministru, pe care el îl consideră incapabil de a-și îndeplini atribuțiile, iar protocolul este doar un protocol de alianță ( să ne amintim că și programul lor de guvernare a fost doar un program de campanie electorală. Atunci, a fost prima lor afirmație din care am tras concluzia că liberalii ne-au luat de proști.) Eu nu i-am văzut pe cei doi apărători ai legalității unui protocol să fi fost supărați și revoltați că Premierul a fost condamnat penal în S.U.A., că nu și-a plătit datoriile și că a înșelat pe toți românii, prin omisiune. Din contra, ei au afirmat sus și tare că-l  susțin, uitând de lozinca ,,fără penali.” Așadar, supărați foc, i-au cerut demisia lui Câțu, iar miniștrii lor și-au depus, la rândul lor, demisia, având același principiu, recent descoperit de cei doi stimabili, incapacitatea Premierului de a conduce Guvernul. Însă, Câțu le-a mai dat timp de gândire, sperând că Președintele îi va îmbuna pe cei doi lideri, spunând că n-ar vrea ca și Ghinea să plece din Guvern. Mă întreb, de ce? Banii! Acesta este răspunsul.
      Simion și Târziu, iubitori de patrie, nemaisuportând jaful făcut  în această țară, s-au hotărât să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, înaintea PSD, moment care a corespuns cu supărarea useriștilor, care s-au grăbit s-o semneze.
     Orban, mare susținător al lui Câțu în fruntea Guvernului deși este rivalul său la președinția PNL, se erijează în apărător al celor două principii: loialitatea față de Constituție și  legalitatea. De asemenea, în interviurile sale, îl atacă indirect pe Câțu, nerecunoscătorul!
      Ciolacu, sfătuit ba de unul, ba de altul, este supărat ca o domnișoară căreia i-a luat-o înainte altă domnișoară, la organizarea Marelui Bal.  El când susține , când nu susține moțiunea lui Simion, iar argumentele lui, fiind de-a dreptul îngrijorătoare pentru cei care au crezut mereu în social-democrație. Se ne amintim argumentele lui susținute de unii pesediști.
1.Pesediștii nu trebuie să rezolve conflictul dintre susținătorii celor doi lideri, ca și cum aceasta este marea problemă a țării, ca și cum moțiunea la acest conflict se referă, uitând de falimentul țării pregătit cu mult sârg de actuala coaliție. 
2. Pesediștii spun că nu sunt obligați să le asigure cvorum useriștilor. Dar pentru ce trebuie asigurat cvorum, nea Ciolacu cel Dezbălazat, nu pentru a demite Guvernul cel hrăpăreț, pe care-l critici? Bine că ați asigurat cvorum la moțiunea împotriva Guvernului Dăncilă și, în plus, ați convins niște trădători să nu fie prezenți în plen și pe alții să voteze pentru căderea Guvernului. Ne iei și tu de proști? Pe cine dintre susținătorii tăi îi au ăștia la mână și cu ce v-au amenințat?
3. Pesediștii nu se aliază cu cei care i-au calomniat. Despre ce alianță este vorba? Doar nu vi s-a cerut să guvernați alături de ei, pentru că aceștia consideră că banii trebuie să le revină doar lor! Useriștii, în toate declarațiile lor recente, nu au făcut altceva decât să intoxice poporul cu afirmația dragă Președintelui, că ați fost toxici la guvernare, iar acum boicotați moțiunea de cenzură pentru că sunteți supușii loiali ai lui Câțu și ai Președintelui. Nu v-ați întrebat, de ce useriștii, care vă vor votul, vă atacă? Simplu, ca să nu votați moțiunea!
        În concluzie, consider că PSD, care era singura speranță a acestui popor debusolat ( este trădat sau pedepsit de PSD ?), își face jocul murdar ca și useriștii. Useriștii au văzut că au scăzut în sondaje și vor pierde banii, iar pediștii sunt disperați că auriștii le vor lua dintre votați. Singura soluție este nu atât votarea moțiunii de cenzură a auriștilor, ci votarea moțiunii PSD. Eu cred că au intrat într-un malaxor și nu știu cum să iasă, se învârt și fac teorie, aburindu-ne cu refuzul lor de a rezolva lupta dintre liberali. Dacă Ciolacu crede că, în situația   în care ei vor contribui  la respingerea moțiunii, va trece moțiunea lor este mai prost ca  cei pe care îi ia de proști! Cine o va vota? Useriștii? Vor fi alegeri anticipate? Va dori Președintele, alegeri anticipate? Aici, este vorba de bani, de mulți bani și de vânzarea a ceea ce a mai rămas de vândut.  Acum, este marea lovitură: scăderea valorii leului, îmbogățirea unora prin scumpirea gazului și a energiei electrice, scumpirea medicamentelor, alimentelor și a apei.  Dar cui îi pasă? Oricum, Câțu are pregătită banda: vinovați sunt pesediștii, auriștii și useriștii, pentru că destabilizează țara. Adică, acest Câțu își atacă și  foștii aliați, deși știe că doar cu aceștia va putea guverna și, mai mult, îi reclamă la actuala Mare Poartă ( așa cum făceau useriștii și peneliștii  cu PSD), pentru că useriștii s-au aliat cu auriștii, cei mai extremiști oameni din țară.
 Stimabile Ciolacu înțelege o dată pentru totdeauna, că trebuie să ai coloană vertebrală, care să-ți țină capul drept ca să nu se bălăngâie, dintr-o parte în alta, că pesediștii din țară nu sunt de acord cu bâlbâiala ta și că, dacă o mai țineți așa și acest guvern nu cade, toți pesediștii vor rămâne, pe vecie, cu eticheta ,,Ciuma Roșie” atârnată de gâtul lor!
  Între timp. cu calm și cu spor, udemeriștii își fac treaba!
    Vă amintesc o cântare, pe versului unui mare poet.
https://www.youtube.com/watch?v=YenD3_FXMXQ
   Pe curând, 
   Earnest