marți, 8 aprilie 2014

ŞTIAŢI CĂ (XIII)... DESPRE BACĂU (IV)

Biserica Bunavestire
(1820)
... în secolul al XVIII-lea, documentele semnalează în Bacău o fabrică de sticlă şi cristal, care folosea ca materie primă de bază piatra de cuarţ, cioburi de sticlă şi cenuşă?
... pe la 1802 (înainte de a se introduce alfabetul latin), la Biserica "Sfântul Ioan Botezătorul", preoţii îi învăţau pe elevi să transcrie cuvinte scrise cu alfabet chirilic în alfabet latin?
... în anul 1850 (conform lui Theodor Burada în "Istoria teatrului în Moldova"), din iniţiativa clucerului Alecu Vilmy, a fost înfiinţat  teatrul în Bacău, care şi-a desfăşurat activitatea în casele Mariei Mavromete, născută Sion, prefăcută anume în teatru, cu 2 rănduri de loje, staluri şi galerie?
... primul spital din Bacău a fost întemeiat în anul 1857 datorită boierului căminar Pavalache Cristea, care şi-a lăsat averea, prin testament, pentru construirea   şi întreţinerea spitalului care să poarte numele "Pavel şi Ana Cristea"?
... în anul 1868, H.Margulius înfiinţează prima librărie, în Bacău? Până atunci, cărţile trebuitoare elevilor în şcoli, se aduceau de la Iaşi.
... în secolul al XIX-lea boierii băcăuani jucau la sindrofii "sfichiu" şi "stos", doamnele lor jucau "gajul", negustorii se adunau să joace "calul alb", de-a împăratul", în timp ce mahalagii se întâlneau la clacă?
... în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, erau în Bacău 24 de sinagoci şi doar 6 biserici ortodoxe, 1 biserică catolică şi 1 biserică armenească ridicată în anul 1858?
... în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Bacău s-au înmulţit cofetăriile de la 1 la 6, iar cafenelele de la 1 la 26?
... în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Bacău erau 4 băi publice  (feredeie), care aparţineau comunităţii evreieşti ( la sfîrşitul secolului se închid 2 dintre ele, pentru că erau prost întreţinute)?
... la sfărşitul secolului al XIX-lea, existau în Bacău 1000 de fântâni din care se aprovizionau localnicii şi că primul studiu, privind alimentarea cu apă, a fost făcut în anul 1894?
... pe la 1894, Bacăul era iluminat cu  800 de lămpi de gaz şi că în anul 1902 a fost introdus iluminatul electric? Curentul electric era furnizat la început de 2 maşini cu aburi, de 2 dinamuri de curent continuu, iar în anul 1912 a luat fiinţă Uzina Hidroelectrica de la Gherăieşti.
Pe curând,
Earnest

Niciun comentariu: