miercuri, 11 decembrie 2019

BIBLIA (III). DESPRE NUMERE

Cifrele evreiești
  La început, evreii scriau numerele în cuvinte, după care, ca și grecii, au reprezentat numerele prin literele alfabetului. Primele litere ale alfabetului reprezentau numerele de la 1 la 9, multiplul lui 10, de la la 10 la 90, prin următoarele 9 litere, iar sutele, de la 100 la 400, prin cele 4 litere, care au mai rămas. Celelalte numere erau reprezentate, prin combinații de litere.
    În Biblie, numerele au semnificație simbolică și religioasă. Sunt numere folosite frecvent, alte numere nu le regăsim deloc, în narațiunea biblică. Voi prezenta, mai jos, numerele cu semnificație simbolică, arătând câteva semnificații ale lor.
1 - redă conceptul de unitate și unicitate a lui Dumnezeu, dar și: rasa omului, care a ieșit dintr-un singur om, Darul Harului a fost dat doar lui Iisus, unitatea dintre Dumnezeu și Iisus, unitatea între credincioși, unitatea dintre credincioși și Dumnezeu.
2 - simbolizează atât unitatea cât și diviziunea: bărbatul și femeia, unitatea familiei, animalele se asociază în pereche și intrau pe Arca lui Noe câte două, sunt 2 căi ale lui Marcu.
3 - simbolizează în primul rând Trinitatea, dar să nu-i uităm nici pe cei 3 ucenici care au avut parte de părtășire intimă cu Iisus, că au fost 3 cruci la Calvar și că Pavel a subliniat 3 virtuți ale creștinilor. De asemenea, Dumnezeu a coborât a trea zi ca să dea Legea, iar Osea a spus că Dumnezeu ,, va ridica poporul Său a treia zi". Iisus a înviat a treia zi
4- este simbolul întregului. În ebraică, numele lui Iehova este format din 4 litere:YHWH; au existat 4 râuri care ieșeau din Grădina Edenului, 4 colțuri ale Pământului de unde băteau 4 vânturi, erau 4 coarne ale altarului, 4 îngeri nimicitori.
6 -  este numărul omului. Dumnezeu i-a creat pe bărbat și pe femeie, în ziua a șasea, 6 zile i-au fost date omului să muncească, iar un rob trebuia să muncească 6 zile, înainte de a fi eliberat.
7 - are un loc de frunte în numerele sacre din Bibliei. Voi numi, câteva semnificații ale acestui număr: în ziua a șaptea Dumnezeu s-a odihnit și a sfințit această zi; anul sabatic se ținea din 7 în 7 ani; praznicul pâinii nedospite și al corturilor durau 7 zile; ziua ispășirii se ținea în a șaptea lună; leprosul curățat trebuia stropit de 7 ori; la arderea de tot, trebuiau aduși 7 miei; Naaman trebuia să se scufunde de 7 ori, în apa Iordanului; în Cortul Întâlnirii, sfeșnicul avea 7 brațe, preoții au înconjurat Ierihonul de 7 ori, psalmismul l-a lăudat pe Dumnezeu de 7 ori; sunt 7 vremuri, Biserica Primară a avut 7 diaconi, la hrănirea miraculoasă a celor 4000 de persoane au fost 7 pâini și 7 pești. 
8 - ne amintește de cele 8 persoane care au scăpat în Corabia lui Noe, Tăierea împrejur a unui băiat evreu se făcea în a opta zi. În vedenia lui Ezechiel cu privire la Templu, preoții au adus jertfe, 8 oi.
10 -  sunt 10 patriarhi; asupra Egiptului s-au abătut 10 plăgi, poporului lui Israel i s-au dat cele 10 porunci și sunt 10 lucruri care nu-l pot despărți pe credincioși de Dumnezeu.
12 - este asociat cu alegerile pe care le face Dumnezeu;: Israel are 12 fii, au existat 12 seminții ale lui Israel, Iisus are 12 Apostoli.
40- este asociat cu aproape cu fiecare eveniment din istoria faptelor mărețe ale lui Dumnezeu, mai ales  cu istoria legată de mântuire: Potopul, Ieșirea din Egipt, Ilie și era profetică, posturile lui Moise, rugăciunea lui Moise, pentru Israel, călătoria lui Ilie spre Horeb, șederea lui Iisus în pustie, înainte de ispitirea Lui, arătările Lui, după Înviere și Înălțarea la Cer.
70- este asociat cu modul în care Dumnezeu administrează afacerile în Lume: după Potop, Lumea a fost repopulată în 70 de zile; sunt 70 de urmași ai lui Noe, 70 de persoane au coborât în Egipt, 70 de bătrâni au fost numiți să-l ajute pe Moise, în pustie; poporul lui Iuda a stat 70 de ani în exil în Babilon; 70 de săptămâni au fost decretate de Dumnezeu ca perioadă în care lucrarea de răscumpărare a lui Mesia va fi dusă la împlinire, iar Iisus a poruncit să iertăm de 70 de ori de câte 7.
666 - este numărul Fiarei din Apocalipsă. Au fost propuse multe interpretări ale acestui număr și prin literele corespunzătoare ale acestuia au fost identificate valorile numerice ale mai multor personalități, printre care Caligula, Nero și este asociat cu balaurul care aduce nenorocirea.
Pe curând,
Earnest

2 comentarii:

Diana spunea...

Foarte interesant ! Am distribuit articolul

Diana spunea...

Foarte interesant ! Am distribuit articolul