marți, 9 aprilie 2024

LOCURI SACRE (XI). MĂNĂSTIREA CHEIA

 ,,Nu te căina pentru lucrurile din trecut, ar trebui citit  în această cheieDacă vrei să cunoşti iubirea dumnezeiască, înaltele stări contemplative, nu te mai căina, nu te mai văicări, nu doar pentru lucrurile din trecut, ci nici pentru cele din prezent şi nici pentru cele ce vor urma în celelalte zile ale vieţii tale.”
                                                                                                                      (Sfântul Antonie cel Mare)

   
România are locuri minunate: unele dintre ele au devenit locuri sacre prin mănăstirile unde rugăciunile, credința viețuitorilor acestora, slujbele de sfințire a locașurilor au sacralizat și spațiul înconjurător. Un astfel de loc este Valea Teleajenului, din județul Prahova, unde au fost ridicate trei mănăstiri:Zamfira,Suzana și Cheia.
Suntem în plin Post al Paștilor și vremea ne permite să mergem mai departe de locurile sacre din jurul nostru, unde să  găsim cheia rezolvării neliniștirilor noastre. Așadar, vă propun un pelerinaj la Mănăstirea Cheia, aflată la 214 km de Bacău. Traseul spre acest loc sacru este: 
Mănăstirea Cheia,
catapeteasma


DN11 Bacău - Onești - Tg. Secuiesc - Brașov, DN1A Braşov - Săcele -Cheia -Mănăstirea Cheia. Mănăstirea are locuri de cazare, dar puteți să vă cazați și în stațiunea Cheia.
     Mănăstirea se află la o altitudine de 887 m., la poalele Munților Ciucaș, mai precis, Muntele Roșu, pe malul stâng al Pârâului Tâmpa, la o distanță de 46 km. de la Brașov, dacă veniți dinspre Bacău pe traseul dat de mine și la o distanță de 190 km., dacă vă aflați în capitală, la cumpărături sau în delegație ( faceți un ocol spre Bacău de vreo 100 km. și vă spun că merită, pentru sufletul dumneavoastră).
   Istoricii spun că în anul 1770 a fost ridicat un schit cu  o biserică de lemn cu hramul Sfântul Nicolae de către ciobanii  din Săcele, pentru că prin acest loc mirific treceau păstorii transilvăneni  prin Pasul Bratocea, unde îşi rânduiau şi treburile de vamă, dar și românii persecutați de dominația austriacă. După șapte ani de la ridicarea schitului, acesta a fost ars de către turci ( după cum știm, în secolul al XVIII-lea, teritoriul Țărilor Române a fost câmpul de luptă a războaielor ruso-austro-turce), iar după douăzeci de ani a fost ridicat, în același loc un alt schit (din inițiativa lui Atanasie, care a devenit primul stareț cunoscut al Mănăstirii Cheia), biserica acestuia a fost tot de lemn, cu  hramul ,,Sfânta Treime”, după cum este scris pe pristolnicul ce păstrează și singura imagine a acesteia
Actuală biserică a mănăstirii a fost ridicată între anii 1835 și1839, din inițiativa, munca, eforturile, călugărilor din schit. Biserica  a fost construită din cărămidă și piatră, în stil muntenesc cu influențe brâncovenești ( pridvorul), cu planul  în formă treflă: pronaos, naos, altar. Pridvorul este uşor desprins de pronaosul boltit semicilindric transversal şi încununat cu două mici turle, iar pronaosul este despărțit de naos prin doi stâlpi de zidărie care formează trei arcade. Deasupra naosului se ridică pe patru arce turla de lemn. Catapeteasma este din lemn sculptat, stucat și aurit ( de obicei, în stilul muntenesc aceasta este zidită) ca și tetrapodul au fost lucrate la Viena, în manieră barocă. Icoanele împărăteşti sunt atribuite pictorului Gheorghe Tattarescu și  au fost îmbrăcate în argint între anii 1911 și 1912 de către Lazăr argintarul din Ploieşti.Picturile bisericii aparțin lui Naum Zugravul, format la Școala de Pictură de la Buzău ( deschisă de Nicolae Teodorescu, unchiul lui Gheorghe Tattarescu), iar icoanele de hram de pe tetrapod şi cea a Maicii Domnului din Axioniţa aparţin pictorilor contemporani Doru Slădescu şi Sorin Ilfoveanu.  Tronul arhieresc este opera monahului Iustin Druga.
    Ansamblul Mănăstirii Cheia cuprinde o incintă patrulateră, ocupată, pe laturile de sud, est şi nord, de trei corpuri de chilii zidite în anul1844 (după cum atestă inscripţia ce însoţeşte icoana Maicii Domnului zugrăvită pe faţadă corpului de sud), paraclisul cu hramul Adormirii Maicii Domnului şi muzeul, iar la vest clopotniţa şi casa stăreţească, construită în anul1902.
   Menționez că la mănăstire sunt patru călugări, este liniște, se aude doar vocea naturii și a rugăciunii călugărilor. La această mănăstire, între anii 1967 și 1971 a fost stareț Arsenie Papacioc.cu rang monahal de protosingel.
    Vă doresc un pelerinaj cuvios, unde să vă puteți ruga în tihnă și să găsiți cheia rezolvării problemelor pe care le aveți sau cheia viitorului dumneavoastră!
Pe curând,
Earnest


Un comentariu:

Diana spunea...

Am fost acolo